ბლოკის წარმოების ისტორია - ბლოკის დანადგარები

ბლოკის წარმოება

ბლოკის წარმოება პირველად დამზადდა 1890 წელს ჰარმონ პალმერის მიერ. 10 წლის ტესტების შემდეგ, პალმერმა დააპატენტა დიზაინი, რომელიც 1900 ოფიციალურად გამოქვეყნდდა. პარმერის ბეტონის ღრუტიანი ბლოკი შემოიფარგლებოდა სტანდარტული ზომებით - 20*25*76 სმ. ისინი იმდენად მძიმე იყო, რომ ადგილზე დასადებად გამოიყენებოდა პატარა ამწე. 1905 წლის ბოლოს აშშ-ში 1500 კომპანია ჩართული იყო ბლოკის წარმოებაში. ოდითგან ასეთ ბლოკებს დღეში 10 ცალს ამზადებდა ყოვ