ბლოკის დანადგარი

სილიკატური ბლოკის დანადგარი

სილიკატური ბლოკის დანადგარი მუსან ჯგუფისგან წარმოგიდგენთ ახალ სტანდარტებს. ნაცარი წარმოიქმნება როგორც ყველასთვის ცნობილია, წვის პროცესის შედეგად. ასეთ ხშირად გზის დაგებისას იყენებენ, მაგრამ ასევე ფართოდაა გავრცელებული საზღვარგარეთ სილიკატური ბლოკის დანადგარი. ასეთი დანადგარის მიერ გამოშვებული ნაცრის აგური 20% უფრო იაფი ჯდება ვიდრე თიხის აგურის წარმოება. 66 გრად