თურქეთი-საქართველოს ურთიერთობები

თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები:

საქართველოსა და თურქეთს შორის თანამშრომლობა სტრატეგიულ ხასიათს ატარებს და წარმატებით ვითარდება, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკურ და კულტ