ქვაფენილის დანადგარი

6-იანი მოძრავი (მობილური) ბლოკის დანადგარი